Thiết kế in ấn trên các loại giấy :

Thiết kế in ấn trên các loại giấy như card visit, thiệp, poster, catalogue, prochure, lịch, túi giấy, bao đĩa, bao thư, lịch, hóa đơn, biểu mẩu, bìa hồ sơ, thẻ treo, tờ rơi, v..v...

Design and print on paper kinds

Design and print on paper kinds as name card, wedding card, poster, catalogue, prochure, calendar, shopping bag, disk packaging, letter, bill&invoice, folder, handtag, leaflet, v..v...

Thiết kế in ấn trên các loại giấy decal

Thiết kế in ấn trên các loại giấy decal như tem xe máy, tem ôtô, tem bể, tem bảo hành, tem 7 màu, v..v...

Design and print on decal kinds

Design and print on decal kinds as motor decal, car decal, label warranty, seven colour stamp, marine stamp, v..v...

Thiết kế in ấn trên các loại nhựa

Thiết kế in ấn trên các loại nhựa và các chất tương tự như nhựa meka, caosu, v..v...

Design and print on rowwise kinds

Design and print on rowwise kinds as mika, acrylic, v..v...

Thiết kế in ấn trên các loại chất liệu khác

Thiết kế in ấn trên các loại chất liệu khác như sành sứ, kim loại, thủy tinh, v..v...

Design and print on other kinds

Design and print on other kinds as porcelain, alclad, glass, v..v...

Hotline :

090 303 1376

(08) 62 64 8244